DINHPHONGMEDIA.COM Công cụ soạn thảo từ khóa quảng cáo Google AdWords

Lưu ý: Công cụ chỉ mang tính tham khảo nhằm giúp quý khách soạn thảo các mẫu quảng cáo tốt hơn. Hãy tạo mẫu quảng cáo và gởi về cho DINHPHONGMEDIA. Bên mình sẽ tư vấn giúp bạn.

- Từ khóa: bạn muốn chạy
- Tiêu đề tối đa: 25 ký tự
- Dòng mô tả 1: tối đa 35 ký tự
- Dòng mô tả 2: tối đa 35 ký tự
- Url hiển thị: tối đa 35 ký tự

  • Từ khóa :
  • Tiêu đề :
  • Ký tự của 25
  • Dòng mô tả 1 :
  • Ký tự của 35
  • Dòng mô tả 2 :
  • Ký tự của 35
  • URL hiển thị :
  • Ký tự của 35
  • Mục tiêu: